Kolosserbrevet

Nu på söndag börjar vi en ny predikoserie om Kolosserbrevet. Vi brukar fördela predikningarna under året över gamla testamentet, evangelierna och breven – nu är tiden att börja ett brev! Se nedan för en kort introduktion till Kolosserbrevet, historisk bakgrund och vad du kan förvänta från boken. Där finns också några förslag för kommentarer som kunde hjälpa dig i din bibelstudie.
Kol. 1 P46 Kolosserbrevet 1 från manuskript P46 från ca 200 e.kr.

Introduktion till Kolosserbrevet

Varför Gud?

Vi vill hälsa alla välkomna till vår årliga tonårsledda gudstjänst! Den äger rum nu på söndag (10 april) i Gärdesskolan på temat ”Varför Gud?” Det är något ungdomarna har mycket övertygelse om och något som de ser fram emot att presentera. Vi förväntar oss en livlig och mäktig gudstjänst! (Och en mättande lunch efteråt.) Välkomna!

Hälsa för själen

Hälsa för själen 6 mars

Själens hälsa baseras på ett skuldfritt samvete. Tänk att hitta förmågan att leva utan bitterhet eller ånger, och att ha ett värdigt ändamål med sitt liv. Välkommen till en spännande gudstjänst den 6:e mars kl.11.00. Lunchbuffé serveras efter gudstjänsten.