En kristen gemenskap

Vi vill vara en kristen gemenskap som i själ, hjärta och sinnelag älskar Gud och varandra. Detta beskrivs bra av Efesierbrevet 4:15-16.
”…Låt oss i kärlek hålla fast vid sanningen och växa i alla avseenden så att vi förenas med honom som är huvudet, Kristus. Han låter hela kroppen fogas samman och hållas ihop genom att alla lederna hjälper och stöder, med just den kraft han ger åt varje särskild del. Då växer hela kroppen till och byggs upp i kärlek.” (Bibel 2000)

Det innebär bl a att vi vill hjälpa varandra i vår vandring med Gud och att leva ut den kristna tron. Vi vill även sprida de goda nyheterna – evangeliet – om Jesus Kristus och hjälpa de som vill, att erhålla och behålla en personlig relation med Gud.  Läs mer.

IMG_6477

Ett liv med tro

Mer än du vågar drömma om

Välkommen till en undervisningsserie om vanliga människor i Bibeln som fick uppleva ett liv som innehöll mer än de kunde föreställa sig. Om du längtar efter ett liv som är mer än bara här och nu, kom och se vad deras troshistorier har med oss att göra idag.

Serien är öppen för alla och det bjuds på fika efteråt där man kan prata om vad man lärt sig eller bara lära känna någon ny.

PLats: Gärdesskolan, Banérgatan 56, söndagar kl. 11.