Vilka är vi?

Vi vill vara en kristen gemenskap som i själ, hjärta och sinnelag älskar Gud och varandra. Detta beskrivs bra av Efesierbrevet 4:15-16.
”…Låt oss i kärlek hålla fast vid sanningen och växa i alla avseenden så att vi förenas med honom som är huvudet, Kristus. Han låter hela kroppen fogas samman och hållas ihop genom att alla lederna hjälper och stöder, med just den kraft han ger åt varje särskild del. Då växer hela kroppen till och byggs upp i kärlek.” (Bibel 2000)

Det innebär bl a att vi vill hjälpa varandra i vår vandring med Gud och att leva ut den kristna tron. Vi vill även sprida de goda nyheterna – evangeliet – om Jesus Kristus och hjälpa de som vill, att erhålla och behålla en personlig relation med Gud.  Läs mer.

IMG_6477

Hållbar kärlek 18/2

Varmt välkommen till vårt speciella event “Hållbar kärlek”!
Att förvalta vår planets resurser på ett ansvarsfullt sätt är ett stort och viktigt uppdrag och vi anstränger oss för att hitta och använda förnyelsebara resurser. Men är inte kärlek den värdefullaste resursen vi har? Hur mycket viktigare är det inte att vi hittar sätt att förnya och öka vår förmåga och vilja att älska varandra?” Plats: Gärdesskolan den 18 februari kl 11