”Förlåt varandra”

Nycklar till hållbara relationer: 16 feb

Predikoserie Jan-April

Hej och Välkommen

Tro på Guds Ord och Ande
Vi vill vara en kristen gemenskap som i själ, hjärta och sinnelag älskar Gud och varandra. Detta beskrivs bra av Efesierbrevet 4:15-16. ”…Låt oss i kärlek hålla fast vid sanningen och växa i alla avseenden så att vi förenas med honom som är huvudet, Kristus. Han låter hela kroppen fogas samman och hållas ihop genom att alla lederna hjälper och stöder, med just den kraft han ger åt varje särskild del. Då växer hela kroppen till och byggs upp i kärlek.” (Bibel 2000) Det innebär bl a att vi vill hjälpa varandra i vår vandring med Gud och att leva ut den kristna tron. Vi vill även sprida de goda nyheterna – evangeliet – om Jesus Kristus och hjälpa de som vill, att erhålla och behålla en personlig relation med Gud.

Senaste Nyheter

Ledande ord för att leva