Är du den du vill vara?

Att kolla sin hälsa är relativt enkelt – blodvärde, kolesterol och BMI. Men hur kollar man sin andliga hälsa? Kom och få tips och råd om hur du kan utvärdera ditt andliga liv i en samtalsserie i Kristi församling.

S Ö N D A G A R K L 11,
G Ä R D E S S K O L A N ,
B A N E R G ATA N 5 6 ,
TUNNELBANAN KARLAPLAN