Upptäck äkta glädje

Upptäck äkta glädje

De flesta människor i dag tror inte att Jesus kan ge oss glädje och att Han inte ens är intresserad av vår glädje. Helt fel! Jesus vill verkligen att vi är glada människor – ”Detta har jag talat till er, för att min glädje skall vara i er och för att er glädje skall bli fullkomlig.”  Joh 15.11

Varför vi har svårt att ha äkta, varaktig glädje är för att vi antingen inte tror på Jesus alls, eller för att vi inte tror att Jesus vill att vi ska vara glada, eller för att vi inte tror på Jesus sätt att uppnå glädje – Jesu väg till glädje är fullt med paradoxer i jämförelse med världens sätt att uppnå glädje. Den text som mest belyser hur angelägen Jesus är om vår glädje, samtidigt som den visar hur motsatt till världen Jesus väg till glädje är, är ett stycke ur Hans mest kända predikan, den så kallade ”Bergspredikan” i Matteus kap 5-7. Alla predikningarna i denna serie kommer att baseras på denna text.

Kom häng med oss och “Upptäck äkta glädje”.

  • 25 jan: Glädje i att kapitulera?
  • 1 feb: Glädje i längtan?
  • 8 feb: Glädje i ”att bry sig”?
  • 15 feb Vi träffas i huskyrkor: Glädje i helighet?
  • 22 feb Inbjudningsgudstjänst ”Ro i hjärtat och med andra”

Tid och plats: 11.00 söndagar i Gärdesskolan, Banergatan, Stockholm