Nu på söndag börjar vi en ny predikoserie om Kolosserbrevet. Vi brukar fördela predikningarna under året över gamla testamentet, evangelierna och breven – nu är det dags att börja med ett brev! Se nedan för en kort introduktion till Kolosserbrevet, historisk bakgrund och vad du kan förvänta från boken. Där finns också några förslag för kommentarer som kunde hjälpa dig i din bibelstudie.
Kol. 1 P46 Kolosserbrevet 1 från manuskript P46 från ca 200 e.kr.

Introduktion till Kolosserbrevet

Kolosserbrevet