Guds löften

Guds löfte för V5

Vill du ha frid i ditt liv? Gud lovar den om du sår rättfärdighet i din vardag…
“Rättfärdighetens frukt sås i frid och ges åt dem som skapar frid.” Jak. 3:18


V4
När du känner att dina krafter har sinat ut, och sorgen är överväldigande, kom ihåg Jesu löfte till oss –

“Ty Lammet som står mitt för tronen skall vara deras herde och leda dem till livets vattenkällor, och Gud skall torka bort alla tårar från deras ögon.” Upp. 7:17

V3
Gud lovar att när vi ber i sanning och med gudsfruktan, ska Han vara nära oss och gör vad vi begär.
PS 145:18-19
Herren är nära alla som åkallar honom,
alla dem som åkallar honom i sanning.
Han gör vad de gudfruktiga begär,
han hör deras rop och frälsar dem.

V2
Ibland hindrar vårt eget förstånd oss från att upptäcka Guds väg framåt för våra liv. Därför har vi detta löfte – Ords 3:5-7
“Förtrösta på Herren av hela ditt hjärta,
förlita dig inte på ditt förstånd.
Räkna med honom på alla dina vägar,
så skall han göra dina stigar jämna.”