Guds löften

Guds löften

Vk 12

Andlig uppfostran och träning från Gud kan verkar tungt för stunden. Håll ut!!

“För stunden tycks ingen tuktan vara till glädje utan till sorg, men för dem som fostrats genom tuktan ger den längre fram frid och rättfärdighet som frukt.” – Hem 12:11

Vk 11
Det är inget fel att ha begär i våra hjärtan. De kommer att tillfredsställas om vi gör Gud till vår största glädje.
“Ha din glädje i Herren,
han skall ge dig vad ditt hjärta begär.” Ps 37:4

Vk 10
Ibland kan vi få fiender för att vi ta ställning för Guds Ord. Hämnas inte på dina fiender, Gud ta hand om det –
“Hämnas inte, mina älskade, utan lämna rum för vredesdomen. Ty det står skrivet: Min är hämnden, jag skall utkräva den,[a] säger Herren.” – RM 12:19

Vk 11
Det är inget fel att ha begär i våra hjärtan. De kommer att tillfredsställas om vi gör Gud till vår största glädje.
“Ha din glädje i Herren,
han skall ge dig vad ditt hjärta begär.” Ps 37:4

Vk 9
Även satan inte kan besegra dig om du underordna dig Gud…
“Underordna er därför Gud. Stå emot djävulen, så skall han fly bort från er.” – Jak 4:7

Vk 8
Ibland kan vi oroas om vår yttersta framtid och livet efter detta. Därför behöver vi…
“I min Faders hus finns många rum. Om det inte vore så, skulle jag då ha sagt er att jag går bort för att bereda plats åt er? 3 Och om jag än går och bereder plats åt er, skall jag komma tillbaka och ta er till mig, för att ni skall vara där jag är. ” Joh 14:2-3

Vk 7
Om du kämpar med tanken att ditt liv ska inte åstadkomma någon märklig skillnad i världen, gör anspråk på detta löfte:
“Jag är vinstocken, ni är grenarna. Om någon förblir i mig och jag i honom, bär han rik frukt, ty utan mig kan ni ingenting göra.” Joh 15:5

Vk 6
Ofta när vi möter svåra. motgångar och förvirring i livet, är det svårt att tro att någonting gott kan komma av det. Men, har Gud ett annat perspektiv…
“Vi vet att för dem som älskar Gud samverkar allt till det bästa, för dem som är kallade efter hans beslut.”
RM 8:28

Guds löfte för V5

Vill du ha frid i ditt liv? Gud lovar den om du sår rättfärdighet i din vardag…
“Rättfärdighetens frukt sås i frid och ges åt dem som skapar frid.” Jak. 3:18

V4
När du känner att dina krafter har sinat ut, och sorgen är överväldigande, kom ihåg Jesu löfte till oss –

“Ty Lammet som står mitt för tronen skall vara deras herde och leda dem till livets vattenkällor, och Gud skall torka bort alla tårar från deras ögon.” Upp. 7:17

V3
Gud lovar att när vi ber i sanning och med gudsfruktan, ska Han vara nära oss och gör vad vi begär.
PS 145:18-19
Herren är nära alla som åkallar honom,
alla dem som åkallar honom i sanning.
Han gör vad de gudfruktiga begär,
han hör deras rop och frälsar dem.

V2
Ibland hindrar vårt eget förstånd oss från att upptäcka Guds väg framåt för våra liv. Därför har vi detta löfte – Ords 3:5-7
“Förtrösta på Herren av hela ditt hjärta,
förlita dig inte på ditt förstånd.
Räkna med honom på alla dina vägar,
så skall han göra dina stigar jämna.”