Hållbara relationer jan-april

Hållbara relationer jan-april

Nycklar till hållbara relationer
Kristi församling predikningar serie jan – april 2020
Söndagar 11.00

Vi fortsätter med denna serie, men på grund av smittrisken så ses vi inte i kyrkan utan vi deltar via live-sändning, se nedan. Välkommen att vara med!

Streamed Live på Facebook

19 jan ”Älska varandra!”
2 feb ”Var ödmjuka med varandra”
9 feb ”Vägled varandra”
16 feb ”Förlåt varandra” (Festmåltid)
1 mars ”Bär varandras bördor”
8 mars ”Erkänn dina fel”
22 mars ”Kalla varandra högre”
5 april ”Acceptera varandra”
12 april ”Uppmuntra och trösta varandra”
19 april ”Var eniga med varandra”