Vilka är vi?

Vi vill vara en kristen gemenskap som i själ, hjärta och sinnelag älskar Gud och varandra. Detta beskrivs bra av Efesierbrevet 4:15-16. ”…Låt oss i kärlek hålla fast vid sanningen och växa i alla avseenden så att vi förenas med