Post

Äktenskapsseminarium

Äktenskapsseminarium – Växa Tillsammans Hur undviker vi att glida isär i en relation? Hur lyssnar, pratar och bråkar vi ”rätt” ? Går det att förlåta allt? Hur många gånger som helst? Hur behåller vi fysisk och emotionell närhet under en livslång relation? Kan två individer med egna viljor förenas i en gemensam dröm? Plats: Pumpan (Katrinasalen) Adress: Färgargårdstorget 1...