Guds löften
Post

Guds löften

Vk 12 Andlig uppfostran och träning från Gud kan verkar tungt för stunden. Håll ut!! “För stunden tycks ingen tuktan vara till glädje utan till sorg, men för dem som fostrats genom tuktan ger den längre fram frid och rättfärdighet som frukt.” – Hem 12:11 Vk 11 Det är inget fel att ha begär i...