Post

Guds löften

Guds löfte för V5 Vill du ha frid i ditt liv? Gud lovar den om du sår rättfärdighet i din vardag… “Rättfärdighetens frukt sås i frid och ges åt dem som skapar frid.” Jak. 3:18 V4 När du känner att dina krafter har sinat ut, och sorgen är överväldigande, kom ihåg Jesu löfte till oss...