Den övernaturliga Bibeln
Är Bibeln bara skriven av människor? Om det nu är så, så finns det inga skäl att ge den särskild uppmärksamhet. Men om det finns konkret bevis att en övernaturlig makt hade sin hand i processen?

Jesus mirakel
Kan du definiera ett mirakel? Tror du att det har skett mirakel? Varför är mirakel viktiga då man ska göra en bedömning av personen Jesus Kristus från Nasaret?

Jesus – vem var Han egentligen?
Vad är det som gör någon till en kontroversiell/omstridd person? En person som skapar debatt, som får människor att skiljas åt. Dessa människor står för konstiga eller utmanande principer. Dessa människor inspirerar till kärlek eller hat. Jesus Kristus är troligen världshistoriens mest kontroversiella person.

Jesus uppståndelse
Jesus grav var tom, inget belägg tyder på något annat. Den viktigaste frågan kvarstår ännu idag – vad hände med hans kropp? Svaret på den frågan avgör allt.

Guds ord
Syftet med den här studien är att kunna acceptera Bibeln som Guds inspirerade ord, och därmed att kunna ha den som grund för våra liv.

Lärjungeskap
Syftet med den här studien är att visa att en kristen är en lärjunge till Jesus, att visa hur en lärjunge lever för Jesus och att inspirera att inte bara tro på Jesus, utan också följa honom som hans lärjunge.

Vad är synd?
Syftet med den här studien är att ge förståelse för vad synd är specifikt enligt Bibeln och i ens eget liv, och att inse vårt behov av Guds barmhärtighet.

Jesus korsfästelse
Denna bibelstudie har ett dubbelt syfte: för det första att hjälpa dig förstå hur mycket Gud älskar dig – han var villig att låta sin enda son korsfästas så att du kunde få förlåtelse för dina synder.
Det andra syftet är att du ska förstå hur allvarlig din synd är – att den kostade Jesus sitt liv.

Omvändelse
Att vända sig bort från sina synder och leva istället för Jesus är målet med denna studie.

Dopet
Syftet med detta studium är att visa Guds underbara plan för hur man blir en kristen, hur man får syndernas förlåtelse samt den Heliga Anden som gåva i dopet. Man ska ha en förståelse för att dopet är en nödvändig del av frälsningens plan tillsammans med tro och omvändelse och att det inte bara är en religiös ceremoni.

Kyrkan
Syftet med studien är att ge förståelse för att Kyrkan är Jesus idé och perfekta plan för hur människor ska leva ut sina kristna liv här på jorden. En stark relation till Jesus leder till starka relationer med andra kristna.

Falska läror och religioner
Syftet med den här Bibelstudien är att visa att kristendomen inte bara är den bästa religionen utan också den enda sanna religionen. Det andra syftet är att visa att man ska bli kristen på Jesus sätt och inte efter människors traditioner.