Den övernaturliga Bibeln
Syftet med den här studien är att visa på vilket övernaturligt sätt Bibeln har sammanställts, och att bevisa att boken har ett gudomligt ursprung.

Jesus mirakel
Intro: F: Kan du definiera ett mirakel? Tror du att det har skett mirakel?
F: Varför är mirakel viktiga då man ska göra en bedömning av personen Jesus Kristus från Nasaret?

Jesus – vem var Han egentligen?
Vad är det som gör någon till en kontroversiell/omstridd person? En person som skapar debatt, som får människor att skiljas åt. Dessa människor står för konstiga eller utmanande principer.
Dessa människor inspirerar till kärlek eller hat. Jesus Kristus är troligen världshistoriens mest
kontroversiella person.

Jesus uppståndelse
Alla utom fyra av världens största religioner har sin grund i rent filosofiska satser/påstående. De övriga fyra
grundas på personligheter snarare än filosofiska system. Dessa personlighetsbaserade religioner är judendom, som
grundas på Abrahams utkorelse; Buddism, baserad på Buddha; Kristendom, baserad på Jesus Kristus från Nasaret;
Islam baserad på Mohammeds liv. Abraham, judendomens fader, dog omkring 1900 f.Kr. och det finns inga redogörelser för någon uppståndelse när det gäller honom. De tidigaste berättelserna om Buddhas död hittar man i Mahaparinibbana Sutta. När det gäller hans död står det att när Buddha dog, “…var det med den fullständiga
döden i vilken inga kvarlevor återstår…” Siddharta Buddha dog i 480 f.Kr. Mohammed dog 8 juni 632 e.Kr. vid 61 års ålder i Medina, där hans grav årligen besöks av tusentals fromma muslimer.

Guds ord
Syftet med den här studien är att ge en grund för kunna att fatta ett beslut att acceptera Bibeln som Guds inspirerade ord OCH att vara villig att försöka anpassa sitt liv för att leva efter den. Vid denna tidpunkt bör man börja läsa bibeln dagligen och studera tillsammans med andra kristna minst en gång i veckan.

Lärjungeskap
Syftet med den här studien är att visa att en kristen är en lärjunge till Jesus, att visa hur en lärjunge lever för Jesus och att inspirera att inte bara tro på Jesus, utan också följa honom som hans lärjunge.

Vad är synd?
Syftet med den här studien är att ge förståelse för vad synd är specifikt enligt bibeln och i ens eget liv, och att hjälpa att få en förkrossad och angelägen ande. (2 Korintierbrevet 6:11-13).

Jesus korsfästelse
Denna bibelstudie har ett dubbelt syfte: för det första att hjälpa dig förstå hur mycket Gud älskar dig – han var villig att låta sin ende son korsfästas så att du kunde få förlåtelse för dina synder. Det andra syftet är att du ska förstå hur allvarlig din synd är – att den kostade Jesus livet. Läs Matt 26- 27 som förberedelse för denna
bibelstudie.

Omvändelse
Syftet med studien är att visa att omvändelse, enligt bibeln, betyder att man blir träffad av sina synder (att man ångrar dem) att man bekänner dem till Gud och till en annan kristen, och att man lämnar sina synder/ vänder sig bort ifrån dem. Studiens syfte är att motivera till att vända sig bort från synd och till Jesus. Denna
studie är en naturlig fortsättning på studien om Jesu korsfästelse. Omvändelse bör vara en naturlig respons till Jesu lidande, inte bara en önskan om ett förbättrat liv.

Dopet
Syftet med detta studium är att visa Guds underbara plan för hur man blir en kristen, hur man får syndernas förlåtelse samt den Heliga Anden som gåva i dopet. Man skall ha en förståelse för att dopet är en nödvändig del av frälsningens plan tillsammans med tro och omvändelse och att det inte bara är en religiös ceremoni.

Kyrkan
Syftet med studien är att ge förståelse för att Kyrkan är Jesus idé och perfekta plan för hur människor ska leva ut sina kristna liv här på jorden. En stark relation till Jesus leder till starka relationer med andra kristna. När någon vill bli kristen och förstår vad tro på Jesus, synd, omvändelse samt dop betyder är det tid för denna
studie.

Falska läror och religioner
Syftet med den här bibelstudien är att visa att kristendomen inte bara är den bästa religionen utan också den enda sanna religionen. Det andra syftet är att visa att man ska bli kristen på Jesus sätt och inte efter människors traditioner.