Här kan ni se tidigare inspelat material som t ex undervisningar eller gudstjänster.

https://kristiforsamling.se/inspelningarna