Välkommen till Kristi Församling! Vi vill vara en kristen gemenskap som i själ, hjärta och sinnelag älskar Gud och varandra. Detta beskrivs bra av Efesierbrevet 4:15-16:
”…Låt oss i kärlek hålla fast vid sanningen och växa i alla avseenden så att vi förenas med honom som är huvudet, Kristus. Han låter hela kroppen fogas samman och hållas ihop genom att alla lederna hjälper och stöder, med just den kraft han ger åt varje särskild del. Då växer hela kroppen till och byggs upp i kärlek.” Läs mer.