Har himlakropparna har något inflytande över våra liv? De miljontals människor som konsulterar sina horoskop varje dag skulle säga “ja!” ” Låt oss ta astrologi som exempel. Tron på stjärnbildernas betydelse är cirka 3 000 år äldre än kristendomen.

Historiskt har tolkningen av himlakropparnas positioner haft avgörande betydelse för människor, folk och nationer. Ända in i vår tid har makthavare låtit denna pseudovetenskap påverka viktiga beslut. Hundratals miljoner människor studerar regelbundet horoskop.

I Sverige har astrologin en lång historia. Ett stort antal svenska tidningar, med miljontals läsare, publicerar dagliga profetior byggda på modeller av himlakropparna.

Tror folk verkligen på astrologi? Ja, enligt en rapport från föreningen Vetenskap och Allmänhet så anser mer än 20 procent av svenskarna att astrologi är ”vetenskapligt”.

Finns det något samband mellan diet och andlighet?

Talar Gud direkt till oss i våra egna sinnen eller bara genom det skrivna ordet i Bibeln?

Har religioner från öster någonting att erbjuda och berika en seriös kristen i dag?

Alla dessa frågor låter mycket aktuella, men det är just dessa frågor som Paulus hanterar i hans djupa och fantastiska brev till de kristna i Kolossai. Kolosserbrevet är lika viktigt för oss i dag, som det var för de ursprungliga kristna 60 e.Kr.

Brevet verkar vara skrivet samtidigt som Efesierbrevet, och strax före Filipperbrevet. Både Efesierbrevet och Kolosserbrevet överlämnades av Paulus medarbetare Tychikos. Paulus hade aldrig själv varit i Kolossai; församlingen hade istället grundats av en ung man som hette Epafras och som antagligen var från Kolossai. Han hade konverterats av Paulus under Paulus mission i Tyrannos föreläsningssal i 2 ½ år i Efesos.