6 okt          Introduktion och en forntida profet talar till nutidens stora frågor

13 okt        ”Har mänsklighetens historia en riktning och ett ändamål?”

Går mänskligheten mot ett mål, eller är allt bara ”random”?

20 okt        ”Hur väljer man sina rätta allianser i livet?”

Vad har du din säkerhet i just nu? Har du riktig säkerhet och trygghet kring framtiden? Hur vet du om det du litar på kommer att bära dig i framtiden?

3 nov         ”Skall man få hjälp med att utveckla sin karaktär?”

Vi alla ”utvecklas”. Utvecklas du avsiktligt eller bara av farten? och tycker du om den du blir just nu? Arbetar Gud med människors karaktär?

10 nov       Vad är kärnan i Guds karaktär, och hur påverkas mitt liv av det?

Gud är helig. Vad betyder det? Hur relaterar jag mig till en helig Gud?

17 nov       ”Vad kan Gud göra åt den mörka sidan av människans natur?”

Vi alla har en mörk sida vi är inte stolta över, och vill inte dela med andra. Hur kan en människa med en mörk sida, stå inför en helig Gud? Vad är mänsklighetens största behov?

8 dec         ”Vill Gud välsigna även mig?”

Gud har alltid velat välsigna hela världen, inte bara judarna. Vad är Guds välsignelser? Vill jag ha dem och hur får man dem?

22 dec        ”Vad skall man ta ställning för?”

Gud kallar till att vittna för honom. Vad är jag ett vittne för nu? Vill jag vara Guds vittne? Vittnar jag för Honom nu, eller för min egen gud, religion eller en kyrka?

Introduktion och historisk bakgrund

Jesaja levde och verkade i Jerusalem under 700-talet och var av aristokratisk familj (han var brorson till kung Amasja). År 740 upplevde han Guds kallelse att bli profet när han var i templet (Jes. 6:1). Därefter var han verksam i Jerusalem i Juda rike under fyra kungar, Ussia, Jotam, Ahas och Hiskia.

Under Kung Ussia av Juda (791-740 f.Kr.) och Kung Jotam av Israel (750-735 f.Kr.) levde Juda rike i välgång. Både Israel och Juda hade utfört flera framgångsrika militära kampanjer som resulterade i att de hade erövrat det gamla territorium Israel härskade över under Israels ”gyllene tid”, då Salomo regerade. Som framgång, politisk stabilitet och stort välstånd har alltid påverkat Guds folk, blev Israel självständig från Gud, omoral, synd och avgudadyrkan bredde ut sig bland judarna.

Under Kung Ussias sista fem regeringsår (745 f.Kr.), kom en mycket aggressiv kung till makten i Assyrien – Tiglat-Pileser III. Han besegrade Babylonien och Syrien. Han tvingade Juda att betala en hög skatt. Kung Ussia dör samma år som Jesaja får sin kallelse från Gud (740 f.Kr.).Under den tiden, formade Kung Peka av Israel och Kung Rezim av Damaskus en försvars allians mot Assyrien (734 f.Kr.) och försökte övertala Judas nya Kung, Ahas, att gå med dem i alliansen. Israel och Damaskus invadera Israel, i hopp om att döda kung Ahas och sätta en annan kung vid makten som kommer att gå med i deras allians.

Profeten Jesaja försöker uppmuntra och förmana Kung Ahas att bara sätta sin tillit till Gud, och inte ger sig in i allians med något annat land. Kung Ahas lyssnar inte, utan formar en allians med Assyrien och Tiglat-Pileser III, som tvingade Juda att betala en mycket hög skatt.

Assyrien erövrade alltfler länder, Damaskus faller till dem i 734 f.Kr. och runt omkring och år 722 f Kr intogs grannriket Israel av assyriska styrkor och dess invånare deporterades bort från Palestina för att aldrig mer återvända. Nu var gränsen till det Assyriska Imperiet bara 13 km norr om Jerusalem, och allt som var kvar av Guds folk var södra riket – Juda.

Judarna i Juda hotades av Assyrien, som var de mäktigaste riket i den bibliska världen under denna tid, och under en period kom Juda också att vara ett assyriskt lydrike. Assyriens ok var mycket tungt, inte bara på grund av höga skatter, utan också tvingades judarna att erkänna de assyriska gudarna. Kung Ahas var villig att gå med på både delar. Judas nästa Kung, Hiskia var varken villig att betala skatter eller erkänna Assyriens gudar. Han förstärkte Jerusalems försvar och väntade på att Assyrien skulle attackera dem.

Året 701 f.Kr., invaderade Assyrien Juda och han härjade systematiskt landet från norr till söder. Trots att Jesaja varnade Hiskia att inte göra några mänskliga allianser, men att bara lita på Gud, gjorde Juda en allians med Egypten. Det borde ha varit slutet för Juda, men Gud ingrep mirakulöst.

Jesaja hade nära förbindelser med det judiska hovet och fritt tillträde till slottet. Men denna ställning hindrade honom inte från att säga sin mening, kritisera de härskande klasserna och försvara det enkla folket mot den korruption de utsattes för.

Jesaja var gift  med en kvinna som kallades ”profetissan” (Jes. 8:3), och fick två söner med henne. Både söner fick namn som representerade stora poäng i Jesajas budskap: ”Maher-salal Has-bas” – vilket betyder ”Plundra snabbt, bytet hastar”; och Sear-Jasub, vilket betyder ”En kvarleva skall vända om.” Man vet inte exakta året Jesaja dog. En bra gissning är efter Kung Hiskia hade dött (686 f.Kr.) och Manasse blev kung (II Kg 21), och efter Sanheribs död (681 f.Kr.). Jesaja tjänade Gud i minst 58 år! Enligt tradition från andra århundradet e.Kr., blev Jesaja avrättad av kung Manasse. Justinus Martyren (100-165 e.Kr.) skrev att Jesaja sågades sönder med en såg – Heb. 11:37.