Välkommen till Kristi Församling!

Vi vill vara en kristen gemenskap som i själ, hjärta och sinnelag älskar Gud och varandra. Detta beskrivs bra av Efesierbrevet 4:15-16.
”…Låt oss i kärlek hålla fast vid sanningen och växa i alla avseenden så att vi förenas med honom som är huvudet, Kristus. Han låter hela kroppen fogas samman och hållas ihop genom att alla lederna hjälper och stöder, med just den kraft han ger åt varje särskild del. Då växer hela kroppen till och byggs upp i kärlek.” (Bibel 2000)

IMG_6477Det innebär bl a att vi vill hjälpa varandra i vår vandring med Gud och att leva ut den kristna tron. Vi vill även sprida de goda nyheterna – evangeliet – om Jesus Kristus och hjälpa de som vill, att erhålla och behålla en personlig relation med Gud.

 

Kristi Församling i Stockholm startades i oktober 1986. Från början var den en ideell förening. Sedan 2001 är den ett registrerat samfund. Utifrån Stockholm startades församlingar i Helsingfors och Köpenhamn 1991, i Oslo 1994 samt i Reykjavik 1997.

Vi tror på det budskap som Gud förmedlar genom sitt ord, bibeln. Vår tro är att:

  • Jesus Kristus är Guds son (Matt 17:5, Joh 1:34, 2 Pet 1:16-18).
  • Gud har gett oss möjlighet försonas med Honom genom att Jesus har dött för oss. Därför kan vi få förlåtelse för våra synder och evigt liv med Gud, genom tro, omvändelse och dop (Apg 2:36-39).
  • Gud har låtit Jesus uppstå från de döda (Matt 28:6, Mark 16:6, Luk 24:6, Joh 20:9) och bli upptagen till himlen (Luk 24:51).

Vi är en samling förlåtna syndare som är tacksamma för Guds nåd.
Vi förenas av vår gemensamma tro och av att vi bekänt Jesus Kristus som Herre i våra liv. Det innebär att vi strävar efter att ha Jesus livsstil i att älska Gud och vår nästa. Vi hämtar motivationen från vem Gud är – att han är kärlek och älskade oss innan vi älskade Honom (1 Joh 4:9-11) samt att vi har hoppet om de dödas uppståndelse och att vara tillsammans med Honom i evighet (Joh 17:24, Rom 5:2, Rom 8:17-18, 2 Tim 2:10).
Vi ingår i en familj av församlingar som heter International Churches of Christ. Församlingen i Stockholm bildades 1986 av några lärjungar från olika länder. Församlingsledningen består av några gifta par, varav ett par är heltidsanställda. En heltidsanställd är evangelist (förkunnare). Vi har i över 20 år haft ett nära samarbete och gemenskap med motsvarande församlingar i Norden. Dessutom har vi fått regelbunden hjälp från lärare och äldste utanför Norden.
“Jag har kommit för att de ska ha liv, och liv i överflöd.” Jesus i Joh 10:10 (Bibel 2000)