Välkommen till vår Kyrka

Älska Gud och älska andra

Historia

Tro på Guds Ord och Ande

Kristi Församling i Stockholm startades i oktober 1986. Från början var den en ideell förening. Sedan 2001 är den ett registrerat samfund. Utifrån Stockholm startades församlingar i Helsingfors och Köpenhamn 1991, i Oslo 1994 samt i Reykjavik 1997.