• 12/4 ”Vad hoppas du på?”
  I PT 1:1-12 Det levande hoppet vi har som kristna, kontra vad världen hoppas på.
  Gärdesskolan tid: 11.00
 • 19/4 ”Är du nöjd med din karaktär?”
  I PT 1:13-21 Ni kristna skall vara heliga.

 • 3/5 ”Vad är viktigast?”
  I PT 1:22-2:3 Guds levande Ord, hur mäktigt det är. Vad finns i det, varför vi behöver det.
 • ”Har du tänkt på att byta karriär?
  I PT 2:4-10 Det nya identitet som kristna – ett heligt prästerskap.
 • ”Lev som Gud vill, inte som du lärt dig”
  I PT 2:11-17, 4:1-11 En ny livsföring, ett liv i Guds vilja, och hur den är ett bättre liv.
 • ”Vem är ditt föredöme?
  I PT 2:18-25 Kristus som föredöme och frälsare, vilken skillnad det gör att eftersträva att imitera Jesus.
 • ”Till döden skiljer oss åt, eller?”
  I PT 3:1-12 Man och hustru i ett kristet äktenskap olika roller, ömsesidigt underordnande och kärlek.
 • ”Att vända motgång till framgång”
  I PT 3:13-18a/4:1-19 Att brinna för det goda, och att vara villig att lida för det, ödmjukt, med respekt och ett rent samvete – glädje mitt under lidandet.
 • ”Kan man få en andra chans?”
  I PT 3:18-22 Dopet och det nya livet, vad ”frälsningen är och frälsningens plan.
 • ”Ska man behandla alla lika?
  I PT 5:1-7 Förmaningar, anvisningar hu man behandla olika människor i olika livssituationer olikt.
 • ”Vem är egentligen din Riktiga fiende?”
  I PT 5:8-11 Var vaksamma – vi alla har en riktig fiende. Ett bibelstudium om satan, hur han är, vad han gör.

Läs bibel här: 1a Petrusbrevet