Hjälpverksamhet

Hjälpverksamhet

Kristi Församling i Stockholm stödjer bland annat följande:

HOPE World Wide

Som församling har vi valt att ekonomiskt främst stödja den internatioella organisationen HOPE worldwide(Helping Other People Everywere) som är en ideell, obunden organisation som arbetar för att hjälpa de mest utsatta människorna i världen. Målsättningen är att nå de behövandes individuella behov.  Hjälpen omfattar allt ifrån att vara stödpersoner till föräldralösa barnhemsbarn i Vitryssland, vård av HIV/AIDS-sjuka och deras familjer i Kenya, förse med sjukhus och sjuksköterskeutbildning i Cambodja, till hjälp till leprasjuka i Indien. Tack vare nära samarbete med många av våra systerförsamlingar världen runt har HOPE worldwide även tidigt kunnat nå behövande vid katastrofer, exempelvis i Burma och Haiti. Tusentals volontärer och organisationer har blivit värdefulla samarbetspartners till HOPE worldwide.

HOPE worldwide har dessutom  en tydlig målsättning gällande långsiktighet i projekt och noggrann redovisning av hur donerade pengar når fram.
Läs mer på www.HOPEww.org

Hjälpverksamhet i Vilnius

Sedan november 2004 har vi haft en caféverksamhet i samband med våra gudstjänster. Verksamheten drivs ideellt av medlemmar som bakar och skänker kaffebröd, matbröd och pålägg.
I nära samarbete med vår systerförsamling i Vilnius, Litauen, har vi med inkomsterna
från caféet, kunnat stödja deras hjälpverksamhet med cirka 400 Euro varje
månad.
Volontärer i Vilnius har kontakt med pensionärer som de regelbundet träffar
och hjälper på olika sätt. De har också ett pågående samarbete med två
barnhem.