Södertälje

Södertälje

Välkommen på gudstjänst i Södertälje! Vi är ett glatt gäng som samlas i Södertälje och du är välkommen du med!

Vi träffas i: Allaktivitetshuset Saltskog (Även kallat Allhuset)
Barrtorpsvägen 1A,151 48 Södertälje.

Vi träffas varje söndag kl 11:00 förutom första söndagen varje månad då vi är med och firar gudstjänst i Stockholm. Vi träffas även andra gånger, ibland för att samtala om bibeln, ibland för att ha fest tillsammans. Se vår kalender för mer information om när vi träffas.

Maila gärna innan du kommer så att det inte är någon förändring.
Maila södertälje@kristiforsamling.se

Vi finns även på Facebook: https://www.facebook.com/kristiforsamlingsodertalje/
Samt Instagram: https://www.instagram.com/kftelge/

Vi ses!
Kristi Församling Södertälje