Söndagskola

Söndagskola

Medan föräldrarna deltar i gudstjänsten, tar söndagsskolan emot runt 60 barn i åldrarna 1-12 år.  Lek, åldersanpassad undervisning och fikastund finns i alla grupper. Vi arbetar bl.a med materialet “Promiseland”, framtaget av “Willow creek”. Det innehåller lek och spel, undervisning om enkla bibliska principer som görs levande med teater och inspirerande rekvisita och sedan följs upp i mindre grupper. I Söndagsskolan finns det trygga vuxna, bra kompisar och många härliga barn i alla grupper!