Söndagskola

Söndagskola

Vi erbjuder söndagsskola för barn i åldrarna 1-12 år. Söndagsskolan pågår medan föräldrarna deltar i gudstjänsten. Vi har tre grupper: en grupp för barn i förskoleålder, en för barn i lågstadiet och en för mellanstadiet. Barnen i åldern 6-10 år arbetar bland annat med materielet “Barnens söndagsskola”. I den äldsta gruppen använder vi “Den röda tråden genom GT” och “Den röda tråden genom NT”. För de yngsta barnen blir det mest lek, men med stigande ålder ligger mer och mer fokus på undervisning. Barnen får ta del av berättelser från Bibeln, som bland annat kan handla om tro, kärlek och ödmjukhet.