Sommardiskussioner om livsfrågor
Summer discussions on the big questions of life

Alla diskussioner äger rum på Långholmen, på fältet framför skolan. Grillarna tänds kl. 17:30 – ta med eget kött för att grilla och dryck. Diskussionen börjar kl. 18:45.
Vi avslutar kvällen med volleyboll, bulle och frisbee.
Vid dåligt väder, så håller vi till i källarlokal i Bergshamra, Himlabacken 1, Solna.

All discussions will be held on Långholmen, on the field in front of the school.
We Fire up the grills at 5:30 pm – bring your own meat to grill and a drink.
Discussions start at 6:45 pm.

För mer information ring till /For more information, please contact

Christopher – 073 622 0326
Peter – 070 932 32 77
Shane – 070 720 73 33

Datum/Date    Ämne/Subject

12 juni    ”Skall man alltid förlåta?”/ Should you always forgive?

19 juni    ”Vad är skillnaden mellan kärlek och lust?”/ What is the difference between love and lust?

26 juni    ”Vilken gudsbild har du? Och hur ser Gud ut egentligen?/ What is your picture of God? And what does God really look like?

3 juli    Har människan en själ? Vad är den till för?/ Does man have a soul? What is it for?

10 juli    Att vara självbedragen/ Being self-deceived

17 juli    Är skuld någonsin positiv? / Is guilt ever good?

23 juli    Vad händer efter vi dör? / What happens after we die?

7 aug    Hur söker man Gud? / How does one seek God?