En tro som man kan grunda sitt liv på måste kunna ifrågasättas och diskuteras. Ett sådant ifrågasättande forum skapar vi två gånger i veckan bland universitetsstuderande.
Diskussionsgruppen på Stockholms Universitet heter “Kompass”, för att hitta riktning i livet, och äger rum fredagar kl. 12:00 i Allhusets Kafé och torsdagar kl 19 på Wayne’s Coffee vid Slussen (Hornsgatan 3).

Heta ämnen som till exempel “ondskans ursprung”, “vad är kärlek” och “vad finns för historiska belägg för bibelns texter” håller igång en livlig diskussion och debatt.

Diskussioner för hösten 2017

  Sept. 7 – “Ligger dina prioriteringar på rätt plats?”
  Sept. 14 – “Stolthet och ödmjuket – när är de nyttiga kontra ohälsosamma?”
  Sept. 21 – “Vad har tro med mig att göra?”
  Sept. 28 – “Jesus – vem var Han egentligen?”
  Okt. 5 – “Vad bygger man sitt liv på
  Okt. 12 – “Vad har moral med kärleksrelationer att göra?”
  Okt. 19 – “Vad är en god människa?” (synd)
  Okt. 26 – “Vad händer när man dör?”

Se även gruppens facebooksida som uppdateras regelbundet med veckans tema, olika aktiviteter, osv.: https://facebook.com/kompassstockholm/

För mer information kontakta: Victoria Smith 0736 62 55 44 eller Christopher Reed 073 622 0326.